logo

Lista praktyk

Organizujemy praktyki studenckie, które są społecznie użyteczne. Możesz praktykować w warszawskich i mazowieckich fundacjach, stowarzyszeniach i spółdzielniach socjalnych, ucząc się nowych rzeczy i poznając, czym jest ekonomia społeczna, a przy okazji zaliczając praktyki studenckie.

Nasze praktyki są wartościowe dla Ciebie i społeczeństwa

Osobom praktykującym finansujemy nocleg i dojazd

Zaliczamy praktyki studenckie

Oferowane praktyki

Skip to content