logo

Asystent/asystentka osoby z niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu „Nie z tej bajki”

Stanowisko:

Asystent/asystentka osoby z niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu „Nie z tej bajki”

Organizacja:

Stowarzyszenie przyjaciół osób z autyzmem „Nie z tej bajki”

Miejscowość:

Warszawa

O praktykach

Dzięki praktykom będziesz mieć możliwość obserwacji pracy w miejscu dostosowanym do potrzeb osób z autyzmem.

O organizacji

Stowarzyszenie od prawie 15 lat wykonuje różnorodne usługi społeczne na rzecz grupy szczególnie defaworyzowanej — osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Od 4 lat prowadzimy niepubliczną szkołę przysposabiającą do pracy oraz pozaszkolną placówkę specjalistyczną, a od półtora roku mieszkanie treningowe dla dorosłych z tej grupy.

Realizujemy wiele projektów — sportowych, artystycznych, ekologicznych, międzypokoleniowych, aktywizujących ich społecznie i zawodowo. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego. W najbliższej przyszłości planujemy realizowanie kolejnych przedsięwzięć związanych z deinstytucjonalizacją opieki i tworzeniem ośrodków dziennego wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu oraz miejsca ich stałego pobytu.

Czym będziesz się zajmować?

 • wspomaganiem pracy nauczyciela i asystenta podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych np. w używaniu przekazu wspomaganego wizualnie, narzędzi AAC (alternatywnej komunikacji)
 • pomocą podopiecznym w ubieraniu, przygotowaniu posiłku itp.
 • uczestniczeniem we wspólnych spacerach
 • prowadzeniem rozmów z uczniami i podopiecznymi
 • udziałem w grach zespołowych, planszowych i innych wspólnych aktywnościach
 • podpowiadaniem i modelowaniem prawidłowych zachowań społecznych i skryptów konwersacyjnych

Czego oczekujemy?

 • statusu studentki/studenta uczelni warszawskich
 • gotowości do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niewerbalnymi
 • zaangażowania i ciekawości drugiego człowieka
 • empatii
 • cierpliwości
 • umiejętności pracy w zespole

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Placówka jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zgłoś się na tę praktykę

szkolanieztejbajki@gmail.com

Skip to content