logo

Asystent/asystentka osoby z niepełnosprawnością w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „JAWOR”

Stanowisko:

Asystent/asystentka osoby z niepełnosprawnością w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „JAWOR”

Organizacja:

Warsztat terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR”

Miejscowość:

Jaworek

O praktykach

Dzięki praktykom będziesz mieć możliwość przygotowania do wykonywania zawodu i wykorzystania zdobytej wiedzy.

O organizacji

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Celem warsztatu jest: aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, stwarzanie osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Czym będziesz się zajmować?

  • asystowaniem w tworzeniu dokumentów wewnętrznych
  • pomocą w organizowaniu zajęć w pracowniach (do wyboru): gospodarstwo domowe, multimedialna, rękodzieło artystyczne, techniczna, ceramiczno-plastyczna
  • sprawowaniem opieki nad uczestnikami podczas ich pobytu w warsztacie
  • efektywnym poszukiwaniem nowych form terapii oraz nowych metod realizacji obecnie stosowanych form w celu zwiększenia skuteczności realizowanego programu
  • współpracą z rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników warsztatu

Czego oczekujemy?

  • statusu studentki/studenta uczelni warszawskich
  • umiejętności pracy w zespole
  • wysokiego poziomu empatii
  • kultury osobistej

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Placówka jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Deklaracja dostępności: https://stowarzyszeniejawor.pl/index.php/test/.

Zgłoś się na tę praktykę

Wyślij zgłoszenie wraz z kilkoma zdaniami na temat swojej motywacji do podjęcia praktyk na adres: wtzjaworek@wp.pl.

Skip to content