logo

Badacz/ badaczka w Federacji Mazowia

Stanowisko:

Badacz/badaczka

Organizacja:

Federacja Mazowia

Miejscowość:

Warszawa

O praktykach

Zapraszamy na praktyki podczas których zostaniesz włączony/włączona w prowadzone przez nas badania
społeczne dotyczące m.in. działalności lokalnych organizacji pozarządowych
, ich współpracy z samorządami, ale też np. czytelnictwa. W najbliższym czasie będziemy prowadzić badania m.in. w Warszawie, Płońsku, Szydłowcu czy Grodzisku Mazowieckim. Będziemy robić desk research, ale też wywiady indywidualne, wywiady grupowe czy warsztaty badawcze, by na koniec przygotować raporty i podsumowania z badań. Opcjonalnie możemy też zaproponować badania terenowe nad własnym mini-projektem, który Ci zaproponujemy. Praktyki mogą realizować wspólnie dwie lub trzy osoby.

O organizacji

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działamy od 2003 roku i skupiamy ponad 80 organizacji pozarządowych zarówno z Warszawy, jak i z terenu województwa. Prowadzimy działania edukacyjne (np.szkolenia, warsztaty), badawcze (m.in. badamy sytuację organizacji pozarządowych w województwie), rzecznicze (np. wystepujemy z petycjami, konsultujemy dokumenty), informacyjne i sieciujące. Wszystko po to, by poprawiać sytuację organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim.

Co będziesz robić?

  • Przeprowadzać wywiady
  • Uczestniczyć w prowadzonych warsztatach badawczych
  • Przygotowywać podsumowania danych
  • Uczestniczyć w lokalnych spotkaniach badawczych
  • Uczestniczyć w spotkaniach podsumowujących badania

Czego się nauczysz?

  • planować i realizować projekty badawcze dotyczące działania organizacji pozarządowych i instytucji kultury
  • organizacji pracy w organizacji pozarządowej (średniej wielkości)

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro znajduje się na 2 piętrze bez windy; dla osób z ograniczoną mobilnością
możliwość realizacji praktyki w formie online.

Skip to content