logo

Asystent/asystentka biura w Fundacji 2do2

Stanowisko:

Asystent/asystentka biura

Organizacja:

Fundacja 2do2

Miejscowość:

on-line

O praktykach

Praktykant i praktykantka będą mieli możliwość współpracy przy prowadzeniu i rozwoju aplikacji 2do2 oraz innych działań szkoleniowych prowadzonych przez fundację. Praktykanci będą wykonywać prace biurowe związane z naszymi działaniami: tworzyć i porządkować bazy danych, przygotowywać materiały promocyjne, pomagać w przygotowywaniu szkoleń i coachingów, kontaktować się z użytkownikami, brać czynny udział w pracach zespołu. Szukamy osób, które chcą rozłożyć praktyki w czasie na kilka tygodni, po ok. 8-10 godzin tygodniowo.

O organizacji

Wspieramy organizacje pozarządowe z terenu całej Polski w budowaniu i rozwijaniu procesów zarządczych, tak aby ich rozwój i funkcjonowanie oparte było na stabilnych podstawach, i przekładało się to na bardziej efektywne działania merytoryczne, a potencjał wzrastał.

Fundacja 2do2 została zarejestrowana w listopadzie 2022 roku. Powstała w odpowiedzi na potrzeby organizacji, z którymi mieliśmy kontakt. W trakcie szkoleń, warsztatów i konsultacji z organizacjami z terenu całej Polski, widzieliśmy, jak wielka jest potrzeba usprawniania działań NGO w zakresie praktyk zarządzania. Widzieliśmy, jak brak odpowiednich procedur i dobrych praktyk w organizacjach negatywnie przekłada się na stan zespołów, możliwości działań merytorycznych organizacji. Fundacja 2do2 współprowadzi Aplikację 2do2 – innowacyjne narzędzie stworzone dla III sektora w celu prowadzenia budżetów i sprawnego rozliczania projektów.

Co będziesz robić?

Każdorazowo program praktyk będzie ustalany z praktykantem i praktykantką na podstawie ich zainteresowań, celów oraz planu rozwoju.

Zakresy obowiązków dotyczyć będą poniższych obszarów (wszystkich lub wybranych wspólnie z osobą odbywającą praktyki):

 • Obsługa i rozwój innowacyjnego narzędzia IT (kontakt z organizacjami korzystającymi, prowadzenie mediów społecznościowych, udział w pracach zespołu nad rozwojem narzędzia)
 • Poznawanie specyfiki III sektora (przygotowywanie baz danych, research danych na temat kondycji III sektora, tworzenie tekstów, zestawień itd.)
 • Organizacja szkoleń, kontakt z organizacjami partnerskimi (prowadzenie rekrutacji, obsługi szkoleń online na platformie, kontakt z uczestnikami po, udział w tworzeniu programu, prezentacji, ewaluacji itd.)
 • Każda z osób będzie miała możliwość poznania „od kuchni” pracy w organizacji – weźmie udział w spotkaniach zespołu, przygotowywaniu programów, ewaluacji projektów, życiu organizacji (działania zależne od terminu praktyk)

Czego oczekujemy?

Na praktykach w Fundacji mile widziane osoby:

 • studiujące w Warszawie
 • dobrze sprawdzające się w pracy i kontakcie zdalnym (praca w 95% on-line/ zdalnie)
 • skrupulatne
 • samodzielne w pracy
 • nastawione na rozwój, chętne do uczenia się
 • chcące z lotu ptaka poznać specyfikę III sektora
 • o umiejętnościach związanych z obsługą pakietu MS Office oraz plików współdzielonych oferowanych w ramach G Suite (Google Workspace).

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Praktyki związane są z pracą przed  komputerem, obsługą telefonu. Są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (z możliwością obsługi komputera).

Zgłoś się na tę praktykę

magdalena@mierzwysoko.org.pl

Skip to content