logo

Asystent/ asystentka biura w Fundacji Samodzielni Robinsonowie

Stanowisko:

Asystent/ asystentka biura

Organizacja:

Fundacji Samodzielni Robinsonowie

Miejscowość:

Warszawa

O praktykach

Fundacja Samodzielni Robinsonowie zajmuje się wspieraniem młodzieży z różnych form pieczy zastępczej w wejściu w dorosłe życie.

Szukamy osób zainteresowanych praktyką w biurze fundacji w roli asystenta/ asystentki biura.

Dzięki udziałowi w naszych praktykach zdobędziesz doświadczenia w roli asystenta/ asystentki biura (m.in. poznasz elementy zarządzania projektem w praktyce, zasady obiegu dokumentów finansowych i procedury z tym związane, udoskonalisz obsługę pakietu Office, poznasz programy Autenti, Canva, WebAnkieta, Monday).

Po odbyciu praktyk istnieje możliwość zatrudnienia 1 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy od października 2023.

O organizacji

Celem fundacji jest wszechstronne wspieranie młodzieży z różnych form pieczy zastępczej w wejściu w dorosłe życie. Prowadzimy m.in. grupy wsparcia i rozwoju, gry edukacyjne, staże zawodowe i społeczne, działania wspierające rozwój kompetencji, obozy edukacyjne, program stypendialny. W naszej pracy bazujemy na zasobach i staramy się uruchamiać potencjał, który drzemie w młodych ludziach. Biuro Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Różanej 19/8, ale działania prowadzimy w całej Polsce.

Czym będziesz się zajmować?

  • przygotowywaniem umów i wprowadzaniem ich do systemu Autenti
  • archiwizacją dokumentacji finansowej i merytorycznej
  • przygotowywaniem dokumentów i zestawień dla księgowości
  • przygotowywaniem listy płac i przelewów
  • opisywaniem dokumentów finansowych

Jakich osób potrzebujemy?

  • otwartych, komunikatywnych
  • dokładnych, skrupulatnych, systematycznych
  • ze znajomością obsługi pakietu Office
  • gotowych do uczenia się
  • podzielających cele i misję fundacji

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro fundacji nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zgłoś się na tę praktykę

a.zelazowska-kosiorek@fundacjarobinson.org.pl

Skip to content