logo

Asystent/ asystentka liderki projektu w Fundacji Samodzielni Robinsonowie

Stanowisko:

Asystent/ asystentka liderki projektu

Organizacja:

Fundacji Samodzielni Robinsonowie

Miejscowość:

Warszawa

O praktykach

Szukamy osób zainteresowanych praktyką w biurze Fundacji w roli asystenta/ asystentki liderek 2 programów – Bezpieczny Staż i Wehikuł Usamodzielnienia (grupa edukacyjno-wsparciowa dla młodzieży). Praktyki wiążą się z obsługą administracyjną i merytoryczną prowadzonych przez nas działań.

Jest to w głównej mierze praca biurowa, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z młodzieżą.

Jeśli masz taką gotowość, istnieje możliwość udziału w ewaluacji projektu, m.in. przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów telefonicznych z uczestnikami i uczestniczkami, kontaktu z trenerami i trenerkami usamodzielnienia w związku z planowaniem działań na kolejny rok szkolny, udziału w seminarium programowym dla kardy pracującej bezpośrednio z młodzieżą, udziału w spotkaniach merytorycznych podsumowujących współpracę z różnymi partnerami biznesowymi, wsparcia działań fundraisingowych.

Dzięki udziałowi w naszych praktykach zdobędziesz doświadczenie w roli asystenta/ asystentki menedżera projektów lub biura (m.in. poznanie elementów zarządzania projektem w praktyce, poznanie zasad obiegu dokumentów finansowych i procedur z tym związanych, doskonalenie obsługi pakietu Office, poznanie programów Autenti, Canva, WebAnkieta, Monday).

Po odbyciu praktyk istnieje możliwość zatrudnienia 1 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy od października 2023.

O organizacji

Celem fundacji jest wszechstronne wspieranie młodzieży z różnych form pieczy zastępczej w wejściu w dorosłe życie. Prowadzimy m.in. grupy wsparcia i rozwoju, gry edukacyjne, staże zawodowe i społeczne, działania wspierające rozwój kompetencji, obozy edukacyjne, program stypendialny. W naszej pracy bazujemy na zasobach i staramy się uruchamiać potencjał, który drzemie w młodych ludziach. Biuro Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Różanej 19/8, ale działania prowadzimy w całej Polsce.

Czym będziesz się zajmować?

 • wsparciem liderek programów w zarządzaniu, tj. prowadzeniu rekrutacji, monitoringu, rozliczeń, ewaluacji i raportowania projektów
 • obsługą administracyjną dokumentów i formalności związanych z realizacją działań
 • wsparciem zadań związanych z planowaniem, realizacją i ewaluacją projektu
 • kontaktem z trenerami i trenerkami usamodzielnienia w związku z planowaniem działań na kolejny rok szkolny
 • udziałem w spotkaniach merytorycznych podsumowujących współpracę z różnymi partnerami biznesowymi
 • wsparciem działań fundraisingowych (przygotowywanie prezentacji, komunikatów) – opcjonalnie
 • udziałem w grach dla młodzieży – opcjonalnie

Jakich osób potrzebujemy?

 • otwartych, komunikatywnych
 • dokładnych, skrupulatnych, systematycznych
 • ze znajomością obsługi pakietu Office
 • gotowych do uczenia się
 • podzielających cele i misję fundacji

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro fundacji nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zgłoś się na tę praktykę

a.zelazowska-kosiorek@fundacjarobinson.org.pl

Skip to content