logo

Animator/ animatorka społeczności lokalnej w Kuchni Czerwony Rower Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Stanowisko:

Animator/ animatorka społeczności

Organizacja:

Kuchnia Czerwony Rower Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Miejscowość:

Warszawa

O praktykach

Celem praktyk jest wspieranie integracji i tworzenie więzi wśród pracowników oraz lokalnej społeczności, pozwalające na zwiększenie świadomości i zaangażowanie mieszkańców w naszą misję społeczną. Jako animator/ka w Kuchni Czerwony Rower będziesz odgrywać ważną rolę w budowaniu relacji z lokalną społecznością oraz w tworzeniu programów i działań, które wpływają na integrację i wsparcie osób wykluczonych społecznie zatrudnionych w naszym przedsiębiorstwie.

Będziesz współodpowiedzialny/a za opracowywanie i realizację różnorodnych programów społecznych, takich jak spotkania, warsztaty, wydarzenia kulturalne i działania integracyjne. Jako ambasador/ka naszej organizacji będziesz nawiązywać relacje z lokalnymi organizacjami, instytucjami, grupami wolontariuszy i mieszkańcami. Twoim głównym celem będzie zwiększenie świadomości i zaangażowanie społeczności w naszą misję.

Miejsce wykonywania praktyk to Kuchni Czerwony Rower oraz siedziba Stowarzyszenia Otwarte Drzwi (znajdująca się w sąsiedztwie Kuchni). Poszukujemy Animatora/ki, który/a pomoże nam stworzyć inspirującą i twórczą atmosferę w naszym przedsiębiorstwie dla naszych pracowników, jak i dla mieszkańców.

O organizacji

Kuchnia Czerwony Rower to przedsiębiorstwo społeczne prowadzone przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (organizację pożytku publicznego) od 2015 roku. Priorytetem i głównym celem Kuchni jest przeciwdziałanie nierównościom i wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie warunków do efektywnej resocjalizacji, rehabilitacji, edukacji i reintegracji osobom dotkniętym bezdomnością, niepełnosprawnością, ubóstwem. Cały dochód przeznaczany jest na rozwój Kuchni i działalność statutową Stowarzyszenia. Przedsięwzięcie łączy walory ekonomiczne z działalnością dobroczynną, zatrudnia osoby wykluczone społecznie, w tym z niepełnosprawnościami czy w kryzysie bezdomności.

Kuchnia jest również miejscem otwartym na mieszkańców i ich potrzeby, wspiera lokalne pomysły i działania społeczne sprzyjające nawiązywaniu relacji sąsiedzkich oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Jest otwarta na udostępnianie swojej przestrzeni na oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami, również nieodpłatnie.

Co będziesz robić?

  • współorganizować wydarzenia integrujące społeczność lokalną: planowanie, organizacja i realizacja różnorodnych wydarzeń, takich jak spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, pokazy filmowe itd. 
  • współpracować z lokalnymi organizacjami i osobami zainteresowanymi realizacją wspólnych projektów
  • prowadzić komunikację z naszą społecznością za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych, ulotek i innych narzędzi

Czego oczekujemy?

  • zaangażowania i motywacji do zdobywania nowych umiejętności w trakcie praktyk
  • otwartości na naukę i gotowości do zdobywania wiedzy praktycznej
  • komunikatywności i umiejętności pracy zespołowej
  • punktualności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków
  • wrażliwości na problemy społeczne
  • mile widziane zainteresowania kulinarne, chociaż nie jest to wymóg konieczny
  • aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych

Przyjmujemy praktykantów z różnych ścieżek edukacyjnych i doświadczeń życiowych, ponieważ wierzymy w różnorodność i wartość, jaką wnosi każdy członek naszego zespołu. Jeśli podzielasz nasze wartości, zapraszamy do aplikowania na praktyki w Kuchni Czerwony Rower!

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Do udziału w praktykach zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zgłoś się na tę praktykę

k.sobon@otwartedrzwi.pl

Skip to content