logo

Praktykant/ praktykantka ds. PR w Polskiej Izbie Żywności Ekologicznej

Stanowisko:

Pomocnik koordynatora ds. PR

Organizacja:

Polska Izba Żywności Ekologicznej

Miejscowość:

Warszawa

O praktykach

Praktykant/praktykantka będzie bezpośrednio współpracować z koordynatorką ds. PR Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Dzięki praktykom osoba praktykująca będzie mogła nauczyć się podstawowych narzędzi używanych w public relations (monitoring mediów, budowanie bazy mediów, kontakt z dziennikarzami, follow-up) oraz komunikacji i promocji (media społecznościowe, WordPress, Canva).

Praktykant/praktykantka nauczy się umiejętności takich jak pisanie informacji prasowych, prowadzenie kanałów komunikacyjnych Izby, nagrywanie filmów do mediów społecznościowych, pisanie artykułów, analizowanie uzyskanych wyników, tworzenie prostych grafik czy prowadzenie strony internetowej w systemie WordPress.

Podczas całego okresu praktyk osoba praktykująca będzie miała wsparcie koordynatora ds. PR oraz innych pracowników/pracowniczek działu.

O organizacji

Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE) jest organizacją sektorową, zrzeszającą rolników, producentów, przetwórców i sprzedawców branży certyfikowanej żywności ekologicznej. Naszą misją jest propagowanie zrównoważonego stylu życia i szeroka edukacja społeczeństwa na temat walorów zdrowotnych produktów ekologicznych oraz sposobu uprawy, hodowli i przetwórstwa biożywności. Chcemy propagować wiedzę na temat certyfikacji produktów ekologicznych symbolem „euroliścia” i korzyści, jakie niesie ekocertyfikat dla konsumentów, wyróżniając produkty bio od konwencjonalnych. Nasza działalność wspiera i promuje polskie rolnictwo i przestawianie gospodarstw rolnych z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną.

Jako reprezentant środowiska certyfikowanej żywności ekologicznej, jesteśmy partnerem dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych resortów. Opiniujemy projekty legislacyjne dotyczące biożywności i lobbujemy na rzecz jak najszerszego wprowadzania ekoproduktów do szkół i przedszkoli oraz innych placówek publicznych. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom edukacyjno-promocyjnym chcemy propagować modę na ekoprodukty i rozwijać polski rynek biożywności i zrównoważonego rolnictwa.

Co będziesz robić?

Praktyki u nas to:

 • Tworzenie postów na Facebooku, Instagramie i LinkedInie PIŻE.
 • Tworzenie treści na profil na TikTok PIŻE.
 • Pisanie informacji prasowych o projektach PIŻE.
 • Tworzenie krótkich tekstów na stronę internetową PIŻE i do innych celów promocyjnych.
 • Tworzenie raportów podsumowujących projekty.
 • Tworzenie prostych grafik.
 • Tworzenie baz mediów.

Czego oczekujemy od praktykantów i praktykantek?

 • Umiejętności obsługi komputera, Internetu, narzędzi MS Office.
 • Komunikatywności i braku oporów do wykonywania rozmów telefonicznych.
 • Chęci do nauki, kreatywność.
 • Umiejętności posługiwania się poprawnie językiem polskim.

Informacje na temat dostępności praktyk dla osób z niepełnosprawnościami

Dotarcie do biura Izby jest utrudnione dla osób poruszających się na wózkach – aby do niego wejść należy pokonać kilka schodków (w tym przypadku dysponujemy mobilną rampą), jednak w środku znajdują się kolejne kręte schodki, po których osoba z trudnościami w poruszaniu się może mieć problem, aby wejść.

Zgłoś się na tę praktykę

promocja@pize.info.pl

Skip to content