logo

Praktyki Społecznie Użyteczne

Organizujemy praktyki dla osób studiujących na warszawskich uczelniach w fundacjach, stowarzyszeniach i spółdzielniach socjalnych w Warszawie i na Mazowszu.

Dla osoby studiującej

Studiujesz na warszawskiej uczelni?

Chcesz odbyć praktyki w NGO na terenie Mazowsza?

Sprawdź listę dostępnych praktyk!

Zapewniamy dojazd, nocleg i zaliczenie praktyk

Dla praktykodawców

Jesteś organizacją pozarządową, spółdzielnią socjalną lub innym podmiotem ekonomii społecznej?

Szukasz studentów na praktyki? Chcesz dzielić się Waszymi doświadczeniami ze studentami i studentkami?

Możemy w tym pomóc!

Zapewniamy wsparcie merytoryczne, formalne i organizacyjne oraz wynagrodzenie dla opiekuna praktyk

Skip to content