logo

Dokumenty

Regulamin projektu

Porozumienie między Federacją Mazowia a podmiotem ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Porozumienie między organizacją a studentem (wzór)

Przewodnik dla organizacji, jak przyjmować osoby na praktyki

Dziennik praktyk (wzór)

Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk (wzór)

Rozliczenie kosztów podróży

Skip to content