logo

Wsparcie działań Karty Różnorodności w Polsce w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Stanowisko:

Wsparcie działań Karty Różnorodności w Polsce

Organizacja:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Miejscowość:

Warszawa/ on-line

O praktykach

Praktyka umożliwi poznanie działań naszej organizacji oraz wsparcie działania programu Karty Różnorodności w ramach którego realizujemy między innymi: spotkania stacjonarne i hybrydowe z naszymi partnerami biznesowymi, badania, webinaria, działalność wydawniczą, komunikację, produkcję materiałów audio i wideo.

O organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe, a od 2009 roku współpracuje z World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

FOB koordynuje również Kartę Różnorodności w Polsce – międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej, kierowaną do pracodawców szczególnie zaangażowanych w obszarze DEI. „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji: https://odpowiedzialnybiznes.pl/.

Co będziesz robić?

 • W zależności od terminu odbywanej praktyki będziesz mieć możliwość:
 • pomóc nam przygotować publikację o osobach 50+ na rynku pracy (research, redakcja artykułów)
 • pomóc nam zbierać i redagować opisy dobrych praktyk do publikacji o osobach 50+ na rynku pracy, którą chcemy wydać na początku 2024 roku
 • pomóc nam zorganizować hybrydowe spotkania grupy roboczej o osobach 50+ na rynku pracy
 • pomóc nam zorganizować konferencję podsumowującą działania Karty Różnorodności
 • pomóc nam w redakcji newslettera Karty Różnorodności (research, redakcja artykułów)
 • pomóc w aktualizacji bazy sygnatariuszy Karty Różnorodności – kontakt telefoniczny z sygnatariuszami      
 • uczestniczyć w spotkaniach całego zespołu naszej organizacji oraz spotkaniach różnych grup roboczych w które zaangażowana jest nasza organizacja
 • jeśli okaże się, że Twoje predyspozycje i oczekiwania pasują do innych naszych programów, umożliwimy Ci dostosowanie programu praktyki do naszych innych działań

Czego się nauczysz?

 • dowiesz się czym jest DEI, Karta Różnorodności i jak pracują osoby odpowiedzialne za ten obszar w biznesie
 • dowiesz się, jak pracuje on-line rozproszony zespół i jak do tego wykorzystuje technologie
 • dowiesz się jak wygląda nasz proces wydawniczy i jak powstają nasze publikacje
 • otrzymasz dostęp do naszej bazy e-learningów, portalu z wiedzą i czytelni publikacji związanych z tematami CSR, ESG i DEI

Czego oczekujemy?

Oczekujemy od Ciebie przesłania CV. Przed decyzją o współpracy chcielibyśmy spotkać się z Tobą on-line i Cię poznać.

Preferowane będą osoby, które:

 • Są zainteresowanie tematami komunikacji, CSR, ESG, D&I, wolontariatem pracowniczym i chcą się dalej rozwijać zawodowo w tych zakresach
 • Umieją pracować w CMS WordPress
 • Mają podstawową znajomość środowiska Google Workspace (Gmail, dokumenty, Meet, dyski współdzielone)
 • Mają lekkie pióro, umiejętność pracy z tekstem
 • Mają umiejętności edycji grafik rastrowych i wektorowych (GIMP, Inkscape, Canva)
 • Brały udział lub organizowały spotkania i webinaria na różnych platformach (Meet, Clickmeeting, Teams)

Nie oczekujemy spełniania wszystkich punktów, ale spełnienie kilku z nich na pewno będzie Twoim atutem.

W związku z tym, że nasza organizacja pracuje hybrydowo (2 dni w biurze: wtorek, środa, 3 dni on-line), wymagamy od praktykantów dostępu do internetu ze stabilnym łączem i prędkościami umożliwiającymi transmisję audio i video podczas spotkań i pracę na współdzielonych dokumentach. Sugerujemy takie połączenia jak kablówka, światłowód, LTE, lub korzystanie z miejsc coworkingowych. Możesz przetestować swoje połączenie na https://www.speedtest.net/pl. Wymagamy prędkości min 3 Mb/s upload i download. Praktykant powinien dysponować własnym zestawem słuchawkowym

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Nasze biuro znajduje się w zabytkowej kamienicy w centrum miasta, do której wchodzi się po schodach. Lokal nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach. Korzystamy z narzędzi niedostosowanych do pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Umożliwiamy odbycie praktyk w trybie on-line, ale oczekujemy możliwości spotkania na żywo na początku i końcu praktyki, w dostosowanym do tego lokalu, który wskażemy.

Zgłoś się na tę praktykę

irena.madej@fob.org.pl

Skip to content