logo

Asystent/ asystentka terapeuty zajęciowego w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej

Stanowisko:

Asystent/ asystentka terapeuty zajęciowego w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej

Organizacja:

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Miejscowość:

Warszawa

O praktykach

Zapraszamy do udziału w praktykach w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym przy Sapieżyńskiej w Warszawie. Dzięki praktykom poszerzysz wiedzę i zdobędziesz umiejętności w zakresie rozeznawania i zaspakajania potrzeb człowieka starego i chorego. Twoim zadaniem będzie aktywizowanie i usprawnianie osób zamieszkujących w domu do aktywności dnia codziennego.

O organizacji

Fundacja Bonifraterska to organizacja pożytku publicznego, o profilu charytatywno-opiekuńczym. W ramach realizowanej działalności prowadzimy hospicja (domowe i stacjonarne), jadłodajnie, szpitale i domy pomocy społecznej na terenie całej Polski. Fundacja Bonifraterska opiekuje się ludźmi, którzy są w potrzebie. Jej podopieczni to osoby chore, z niepełnosprawnościami, cierpiące, opuszczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Czym będziesz się zajmować?

 • współpracą z koordynatorem praktyk i zespołem terapeutycznym
 • organizowaniem i współorganizowaniem terapii zajęciowej dla pensjonariuszy z różnymi dysfunkcjami psychologiczno-społecznymi we współpracy z psychologiem i innymi osobami
 • towarzyszeniem mieszkańcom w aktywnościach dnia codziennego (spacery po ogrodzie, pomoc przy posiłkach, pomoc w zaprowadzaniu i odprowadzaniu mieszkańców na aktywności)
 • czytaniem książek osobom leżącym
 • prowadzeniem badań satysfakcji pensjonariuszy z pobytu w domu
 • współorganizowaniem z terapeutą zajęciowym czasu wolnego dla seniorów
 • kreatywnym wypełnianiem wolnego czasu pensjonariuszy wymagających szczególnej troski z uwzględnieniem ich aktywności ruchowej, różnych form rekreacji i aktywnego wypoczynku
 • pomocą nowym pensjonariuszom w okresie adaptacji do nowych warunków życia i otoczenia
 • sprawowaniem indywidualnej opieki nad pensjonariuszami o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej z uwzględnieniem działań profilaktycznych, przyczyniających się do dłuższego zachowania ich w zdrowiu i samodzielności
 • popularyzowaniem zachowań prozdrowotnych
 • aktywizowaniem osób chorych i niesamodzielnych

Czego oczekujemy?

 • otwartości na drugiego człowieka
 • empatii
 • chęci do czerpania od nas dobrych praktyk w obszarze usprawniania
 • aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Dom jest wyposażony i dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoś się na tę praktykę

a.kosciesza@bonifratrzy.warszawa.pl

Skip to content