logo

Asystent/ asystentka ds. komunikacji w Fundacji CultureLab

Stanowisko:

Asystent/ asystentka ds. komunikacji

Organizacja:

Fundacja CultureLab

Miejscowość:

Warszawa

O praktykach

W ramach praktyk będziesz mieć okazję zapoznać się z działalnością na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz pomocy humanitarnej (w projekcie MapujPomoc) oraz wesprzesz nas w działaniach komunikacyjnych.

O organizacji

Celami fundacji CultureLab jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa człowieka i m.in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swojej działalności uwzględnia dzieci.

Czym będziesz się zajmować?

  • publikowaniem materiałów edukacyjnych na stronie Fundacji poprzez CMS WordPress
  • tłumaczeniem materiałów edukacyjnych na język angielski lub ukraiński (opcjonalnie)
  • tworzeniem treści na fanpage Fundacji, planowaniem i przygotowywaniem do publikacji
  • wsparciem w komunikacji z nauczycielami
  • wysyłką newslettera z informacjami o nowych materiałach edukacyjnych

Czego oczekujemy?

  • znajomości języka angielskiego
  • znajomości CMS WordPress
  • sprawnej obsługi plików w Google Docs

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Strona internetowa fundacji stosuje wtyczkę UserWay ułatwiającą korzystanie ze strony osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Zgłoś się na tę praktykę

julia.stankiewicz@culturelab.pl

Skip to content